elvalaszto

Tájékoztató

2018-01-15

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Települési Arculati Kézikönyve és a hozzá kapcsolódó helyi rendelet elkészült és 2018. január 1. napján hatályba lépett.

A Települési Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK) Előszállásra vonatkozóan tartalmazza a helyi sajátosságoknak megfelelő építészeti és tájvédelmi jegyeket, azokat a községi mintákat, amelyeket a település a jövőben követendő példának tart, illetve amelyeket szeretne megőrizni.

A TAK-hoz kapcsolódó, a településkép védelméről szóló 15/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet meghatározza a településkép megőrzésének célját, a településképi eljárás szabályait és a helyi védelem alatt álló épületeket, építményeket, területeket és az ezek kezelését tartalmazó szabályokat.

A helyi rendelet tartalmazza továbbá a hirdetési és reklám célú hirdetmények, építmények kihelyezésére vonatkozó szabályokat.

A településképi szempontból meghatározó területekre kiemelt szabályozás lépett életbe az épületek, építmények és növényzet megváltoztatásának, illetve a reklámhordozók kihelyezésének szabályaira vonatkozóan.

Felhívjuk az Előszálláson ingatlannal rendelkező lakosság figyelmét, hogy a szabályozás mindenkire nézve kötelező, tehát 2018. január 1. napjától az ingatlanok, épületek, kerítések stb. külső megjelenésében bekövetkező változtatások előtt (pl. tetőcsere, épület színének megváltoztatása, nyílászáró csere, kerítés építés, stb.), továbbá a hirdetési és reklám célú eszközök kihelyezése előtt (pl. épületre, kerítésre, ingatlanra kihelyezett hirdetőtábla, cégtábla, stb.) szíveskedjenek tanulmányozni a fenti két szabályozást és az elvégezni kívánt művelet alapján meghatározott, a helyi rendeletben rögzített eljárás lefolytatását kérni hivatalunknál.

Az eljárás lefolytatása a nem építési engedély köteles változtatásokra is vonatkozik! Minden olyan módosítást be kell jelenteni, ami közterületről látható változással jár!

Mindezek a szabályok a településképi szempontból meghatározó területeken található ingatlanokra vo-natkozóan szigorúbb követelményekkel bírnak.

A településképi szempontból meghatározó területek Előszálláson a következők:

a) Petőfi Sándor utca, a Második Katonai Felmérés idején már megjelenő történeti települési térség Öreghegy területén létező része,

b) Ciszterci rendház és Római katolikus templom s térsége a hozzá tartozó Szögletkerttel és Cifrakerttel, valamint ezeket karéjozó térfal, mely egyben műemléki környezet, a településen áthaladó főútról meghatározó látvány,

c) a mai főtér épületei és parkja a településen áthaladó főútról meghatározó látvány,

d) Róbert-völgyi tóláncolat ökológiai hálózat magterülete a helyi védettségű majorsággal,

d) Gulya majori tavak ökológiai hálózat magterülete

d) Túzok-völgy ökológiai hálózat magterülete.

Fenti területek térképi ábrázolása a következő:

A TAK és a hatályos önkormányzati rendelet megtalálható a www.eloszallas.hu/telepuleskep/ oldalon és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve.

Kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését abban, hogy a szabályozás betartását magára nézve kötelező érvényűnek veszi és településünk jelenlegi kedvező képének megtartásával járuljon hozzá ahhoz, hogy annak arculatát minél eredményesebben megőrizhessük az utókornak!


Előszállás, 2018. január 5.

Farkas Imre
polgármester

elvalaszto
Előszállás nagyközség honlapja | Minden jog fenntartva © 2011
Élemiszerbank logo
elvalaszto
Nagykarácsony logo
elvalaszto
Daruszentmiklós logo
elvalaszto
Baracs logo