elvalaszto

Hirdetmény

2017-05-24

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érintettek!

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt és módosította valamint kiegészítette a végrehajtást segítő rendeleteket.

A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

 • önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
 • a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva,
 • az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A jogszabály a Településképi Arculati Kézikönyv-ben (TAK) összegyűjtött megállapításokra épül, melynek összeállításában szeretnénk az Ön Előszállással kapcsolatos ismereteit, megállapításait, jövőbeni elképzeléseit is figyelembe venni, hiszen mint helyben élőnek, dolgozónak nem lehet közömbös életterének, környezetének – lakóépületeinek, közterületeinek, hagyományainak - jövőbeni alakulása.

Kérjük, szíveskedjen az alábbi témákban véleményét ismertetni:

 • a település jellegzetes hagyományokat őrző lakó- és középületei (cím):
 • mely épületelemeket tart megtartásra érdemesnek (tornác, tetőidom, nyílászáró, ablak, épületdísz, ….):
 • mely új építésű épületeket tekint követendő példának (cím):
 • hagyományos gazdálkodás megőrzött emlékei (épületek, építmények):
 • kedvelt, szépen kialakított közterületek (utcarészletek, közparkok):
 • példaszerű utcai berendezések, építmények (padok, megállóhelyek, hulladékgyűjtő, híd, ….),
 • emléktáblák, szobrok, keresztek, temető szép síremlékei,
 • mely hagyományokat szeretne megőrizni,
 • egyedi természeti, táji értékek (facsoport, patak, …)
 • megőrzésre javasolt utcakép részletek,
 • elképzelések az építendő lakóépületekről esetleg szép példa bemutatásával (hagyományos tömegű nyeregtetős, egyszintes, tetőtér beépítéses, mediterrán jellegű, családi házas, csoportos építésű, …)

Véleményét eljuttathatja a polgármesteri hivatalba személyesen és levélben az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2424 Előszállás, Fő tér 3. címre, illetve e-mail-en: a jegyzo@eloszallas.hu címre.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. június 15.

Segítségét előre is köszönjük.

Előszállás, 2017. május 24.

Farkas Imre sk.
polgármester

elvalaszto
Előszállás nagyközség honlapja | Minden jog fenntartva © 2011
Élemiszerbank logo
elvalaszto
Nagykarácsony logo
elvalaszto
Daruszentmiklós logo
elvalaszto
Baracs logo